Obchodní podmínky

1. Prodejce

Provozovatelem internetových stránek (prodávajícím) je PROST - orientační systémy s.r.o., zapsaný v Obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové , IČO 25959107, DIČ CZ 25959107

2. Cena

Kupující si zboží vybere v internetovém katalogu. Cena výrobku vždy odpovídá ceně, která je uvedena v internetovém katalogu v době objednání výrobku .

3. Kupující

Při objednání vyplní objednávkový formulář, kde uvede, zda nakupuje jako soukromá osoba (vyplní jméno, příjmení, adresu, telefon a e-mail) nebo jako podnikatel jednající v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti(vyplní název firmy, adresu, IČO, DIČ). Vybere způsob platby a dodávky zboží.

4. Osobní údaje

S uvedenými osobními údaji kupujícího bude prodávající nakládat v souladu s platnými právními předpisy. Kupující poskytnutím uvedených osobních údajů souhlasí s tím, aby jeho údaje, které vyplnil, byly využity prodávajícím za účelem nabízení služeb a produktů prodávajícího. Tyto údaje nebudou poskytnuty žádné další osobě, vyjma zpracovatele, kterého prodávající pověří zpracováním údajů. Údaje nezbytné pro řádné doručení zboží, předá prodávající smluvnímu dopravci (jméno, dodací adresa, telefon). Kupující má právo svůj souhlas kdykoliv písemně odvolat, a to na adrese prost@prost.cz.

5. Potvrzení objednávky

Po odeslání objednávky zákazník obratem obdrží potvrzení přijetí.

6. Platba převodem

Pokud se zákazník rozhodne pro platbu převodem na účet, bude s ním termín odeslání zboží dohodnut po připsání platby na účet.

8. Druhy plateb

Způsob úhrady zboží je možný buď na dobírku nebo platbou na účet prodávajícího. Číslo účtu je 107-3913130217/0100, vedený je u Komerční banky v Jaroměři. Pokud se zákazník rozhodne pro platbu na účet, bude mu zboží rezervováno po dobu 5 dnů od potvrzení objednávky.

9. Doprava

Způsob dopravy – dopravu si zákazník vybere dle velikosti objednaného zboží. Buď přepravní službou PPL, objemnější zboží Toptransem, nebo jednotlivé tabulky Českou poštou.

10. Převzetí zboží

Při převzetí zboží kupující standardně přebírá a překontroluje neporušenost obalu, případně ochranné lepící pásky s logem PROST. Jakékoliv zjištěné závady zapíše do průvodního listu dopravce, v případě pochybností o neporušenosti zboží zásilku nepřevezme. Podpisem průvodního listu zákazník stvrzuje, že zásilka byla dodána v pořádku a na pozdější reklamace porušenosti obalu již nebude brán zřetel.

11. Doklady

Spolu se zbožím kupující obdrží Fakturu - daňový doklad, který je zároveň dodacím listem, dokladem o zaplacení zboží a nahrazuje i záruční list, pokud není přiložen (je uložena v plastové obálce přilepené na obalu).

12. Osobní odběr

Kupující se může rozhodnout pro osobní odběr v sídle firmy PROST – orientační systémy s.r.o. . Aby to bylo možné, musí být na stránkách vybrané zboží dostupné. V takovém případě prodávající rezervuje zboží za cenu uvedenou v okamžiku potvrzení objednávky na internetových stránkách dva dny od potvrzení objednávky. Zboží je možné vyzvednout nejdříve 2 hodiny od odeslání objednávky. Kupujícímu bude vystaven doklad o převzetí společně s fakturou.

13. Reklamace a záruka

Záruční podmínky na zboží se řídí příslušnými právními předpisy ČR a platnými podmínkami společnosti PROST – orientační systémy s.r.o. Jako záruční list obvykle slouží doklad o zakoupení Záruční lhůta začíná běžet převzetím věci kupujícím. Na veškeré zboží se vztahuje zákonná lhůta 24 měsíců, pokud není uvedeno jinak. Záruka se vztahuje pouze na výrobní vady. Záruka se nevztahuje na: a) vady vzniklé běžným používáním. b) nesprávným použitím výrobku. c) nesprávným skladováním. Případné reklamace vyřídíme k Vaší spokojenosti v souladu s platným právním řádem. Kupující je povinen zboží po jeho převzetí prohlédnout tak, aby zjistil případné vady a poškození. Případné vady je kupující povinen neprodleně hlásit naší firmě. Za vady vzniklé přepravcem neručíme.

14. Odstoupení od smlouvy zákazníkem

V souladu se zákonem 367/2000 Sb odst. 640/1964 Sb. – občanský zákoník, § 53 odst. 7 má soukromá osoba kupující (ne však podnikatel – osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti) právo odstoupit od smlouvy do 14 dnů od převzetí zboží.

Odstoupení musí být učiněno tak, že kupující doručí prodávajícímu oznámení o odstoupení od smlouvy, a to e-mailem na prost@prost.cz , nebo ve společnosti PROST – orientační systémy s.r.o. ve Velichovkách. Zakoupené zboží kupující doručí na své vlastní náklady nejpozději do 14 dnů po odstoupení od smlouvy. Zboží odeslané na dobírku nebude prodávajícím převzato. Vrácený výrobek musí být ve stavu, v jakém byl při převzetí kupujícím, a to včetně veškeré dokumentace (záruční list, návody..) a příslušenství. Pokud bude zboží nepoškozené a kompletní, prodávající odešle peníze na účet kupujícího nejpozději do 14 dnů od odstoupení od smlouvy. Pokud by vrácené zboží bylo jakkoliv poškozené či opotřebované, vyhrazuje si prodávající právo na náhradu škody, kterou je oprávněn započítat oproti kupní ceně.

15. Odstoupení od smlouvy prodávajícím

Prodávající je oprávněn od smlouvy odstoupit pouze do okamžiku odeslání zboží, zejména z důvodu momentálně vzniklé nedostupnosti objednaného zboží. O odstoupení je však prodávající povinen neprodleně informovat kupujícího a pokusit se dohodnout s ním možné řešení. Pro případné řešení sporů lze použít mimosoudní řešení prostřednictvím subjektů pro mimosoudní řešení spotřebitelských sporů, kterým je Česká obchodní inspekce Ústřední inspektorát - oddělení ADR Štěpánská 15 120 00 Praha 2 Email: adr@coi.cz Web: adr.coi.cz Nebo může spotřebitel využít rovněž platformu pro řešení sporů online, která je zřízena Evropskou komisí na adrese: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

17. Potvrzení souhlasu s VOP

Kupující při potvrzení každé objednávky zboží z internetového obchodu potvrzuje souhlas s platnými všeobecnými obchodními podmínkami.

PROST – orientační systémy s.r.o. – internetový obchod

 

Zpět do obchodu